fbpx

בית הספר למיסתורין

/להוסיף קוד לפני </head> תג.בית הספר למיסתורין
6 ספטמבר, 2020

לחבר בין כל חלקי

1על ידי אור קורן| 2020-10-09T13:42:06+03:00 6/09/2020|

אני כותב אל החלק בנשמה שלנו שנמצא שם בפנים והרבה פעמים לא נראה. זה החלק העדין שרוצה להיות ער, חי, להתגשם במלאות בחיים, אך לא פעם חווה את החיים כאלימים מדי, מהירים מדי, כואבים מדי, וחסר את ההדרכה והכלים כיצד לחיות כיצור רגיש וכיצד לגלות את העוצמות שבו? אני רואה את החלקים האחרים שפיתחנו שעוזרים לנו [...]