fbpx

מלאכים

/להוסיף קוד לפני </head> תג.מלאכים
7 יולי, 2020

חורים בשיניים, אמונה קוונטית ו… איך לא? קורונה.

1על ידי אור קורן| 2020-10-09T13:52:30+03:00 7/07/2020|

מודה שאני אוהב לאכול לימון חי... אבל לאמייל בשיניים שלי מסתבר שזה לא תענוג (3 חורים)... כותב לכם בחור שניגמל מההרגל המגונה בימים אלו. עטוף במסכה. טופס בריאות שמלאתי בבית. עוד אחד שמלאתי בסמייל בית שמש. ג'ל ידיים וכפפות הגעתי בזמן כמו תלמיד שחיכה כבר חודשים לפגוש את המורה שלו. המורה שלי כעת הוא ד"ר עאמר. [...]